تائیدیه ها

-
1 تائیدیه توانیر کلیدهای مینیاتوری تک پل الکتروکاوه نمایش
2 تائیدیه توانیر کلیدهای مینیاتوری سه پل الکتروکاوه نمایش
3 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری کلید های مینیاتوری الکتروکاوه نمایش
4 پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی کلید های گردان الکتروکاوه نمایش
5 گواهی استاندارد اجباری لامپ های LED الکتروکاوه نمایش
6 پروانه تحقیق و توسعه نمایش
7 گواهینامه KEMA کلیدهای اتوماتیک کمپکت الکتروکاوه نمایش
8 گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد نمایش
9 گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد-1 نمایش